Klidné stáří a spokojená rodina..

Více zde

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Centrum sociální pomoci a služeb v Hradci Králové poskytuje pečovatelskou službu seniorům a osobám se sníženou soběstačnostní, například z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba má za cíl zajistit optimální kvalitu života po co nejdelší dobu v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe.

Provozujeme také Domovinku, neboli denní stacionář pro seniory, který poskytuje denní pobyt a program pro seniory. Cílovou skupinou jsou především rodiny, které se přes den o seniora nemohou starat, ale pečují o své blízké po zbytek dne. Seniorům je během dne zajištěn pestrý program a zajímavé zájmové aktivity.

Pro klienty, kteří potřebují pomoc v osobní hygieně a mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby, poskytujeme středisko osobní hygieny, které je vybaveno bezbariérovou sprchou a vanou. Naše středisko je vhodné zejména pro klienty, kteří nezvládají koupání v klasické vaně a potřebují speciální přístup.

Pro manželské páry, partnery, rodiny s dětmi, ale i jednotlivce nabízíme v rámci manželské a rodinné poradny bezplatnou pomoc a podporu, poradenství a pomoc při řešení problémů i složitých životních situací.

Podáváme pomocnou ruku také pěstounským rodinám, kterým nabízíme nejen podporu, ale i odborné vedení, doprovod a skupinovou práci, aby v rámci rodiny došlo k co nejlepšímu fungování a životní souhře.

Zaměřujeme se také na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí. Tato služba je určená pro jednotlivce i rodiny, kteří pečují o rodinné příslušníky s pocity zapomínání nebo se znaky demence.

   

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.,

IČO: 25999044

Sídlo: Souběžná 1746/12, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 12, 500 12

V rámci naší činnosti poskytujeme

   
Pečovatelská služba
v domácnostech

   

Pečovatelská služba v domácnostech

   
Domovinka - denní stacionář pro seniory

   

Domovinka - denní stacionář

   
Středisko osobní hygieny Harmoni

   

Středisko osobní hygieny

   
Manželská a rodinná
poradna

   

Manželská a rodinná poradna

   
Služby pro pěstounské
rodiny

   

Služby pro pěstounské rodiny


Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou

   

Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou